‏Al Rozanah

Bahraini, Breakfast
أطباق الريوق @ ‏Al Rozanah - Bahrain
Anonymous
أطباق الريوق