Shi Shabi

Bahraini, Breakfast, Cafe
bahraini #breackfast @ Shi Shabi - Bahrain
bahraini #breackfast