Fresco

Juice
My favourite smoothie from Fresco 😍😍😍 (blueberry milkshake) 👅👅 @ Fresco - Bahrain
My favourite smoothie from Fresco (blueberry milkshake)
zed, mahdi, alikarim like this.