‏Al Rozanah

Bahraini, Breakfast
‏Al Rozanah - Bahrain
Anonymous